Tháng Tư 18, 2017

Review Europe trip Part 3 — Final: nhồi chung 1 bài cho lẹ nè

Viết nhồi chung 1 part để kết thúc review Europe luôn, để còn viết tiếp review US road trip, không thôi quên mất :P Tính tình mình nó…

Read More