Blog

Đổi thay, niềm tin và chính kiến

Thời gian rất có quyền lực. Giây phút qua đi, năm tháng qua đi, trong khoảnh khắc nhỏ bé hay trong thời…