Blog

Dại khờ nông nổi

Ai từng bước qua những lúc dại khờ nông nổi Lắm lúc nghĩ rằng, đôi khi bước vội qua nhau lại là…