Blog

Hãy để em trưởng thành theo cách mà em muốn.

Bỗng nhiên mình muốn luận bàn về một thứ mà trước giờ mình vẫn cứ băn khoăn mãi, đó là, khi mang…