Blog

Cả đắng cay cũng nằm trong hạnh phúc

Đó là câu nói của GS Ngô Bảo Châu trong một lần được báo chí phỏng vấn, bài này sau đó được…