Du lịch

Trải nghiệm du lịch Nepal Eps 2 Part 1: KATHMANDU

Part 1: TRẢI NGHIỆM KATHMANDU Trước khi trek, mình ở Kathmandu 2 ngày, sau khi trek, ở lại 2 ngày nữa 4…